SKY-Sähköpalvelu Oy palvelee sähkölaitteistosi parhaaksi

Kiinteistönhallinta on usein täynnä erilaisia riskien poistamiseen liittyviä toimintoja. Joissain tapauksissa toiminta on pelkkää vahinkojen laajentumisen hallintaa. Joidenkin kiinteistössä olevien osien kohdalla tällainen käytäntö on ymmärrettävää, mutta on teknisiä alueita, joiden kohdalla vahingot johtavat jopa hengenvaaraan.

Sähkö on jo monien vuosikymmenien ajan ollut tekninen väline, jonka avulla on helpotettu infrastruktuurin rakenteiden luontia ja ylläpitoa. Sähkön olomuoto näkymättömänä ja ihmishengelle vaarallisena hyödykkeenä on kuitenkin johtanut sen joutumiseen lakien ja säännösten alaisuuteen.

Kiinteistöissä tapahtuvien tuhojen syyksi on kerta toisensa jälkeen todettu sähkötekniset syyt. Sähkökeskukset ja yksittäiset laitteet ovatkin usein huoltamattomina todellisia turvallisuusriskejä. Jos kulutustottumukset jostain syystä vaihtuvat tai olosuhteet ilmastollisista tai muista syistä muuttuvat, tekniikka saattaa reagoida arvaamattomasti.

Lakien ja säännösten osalta elämme muuttuvassa maailmassa. On vaikeaa, ja jopa mahdotonta pysyä maallikkona sähköön liittyvien pykälien tasalla. Kiinteistön tekniikasta vastaavan henkilön pitää kuitenkin olla tietoinen siitä,että sähköteknisten laitteistojen ennakoiva huolto on tärkeää ja että kaikkien sähköön liittyvien komponenttien kunnossapito on osa yleistä turvallisuutta.

Arvostus kiinteistön eri toimintoja kohtaan vaihtelee suuresti. Sijainti, kulkuyhteydet, kohteen yleinen ilme ja tietotekniset mahdollisuudet ovat usein päällimmäisinä kun arvioidaan kiinteistön eri osien toimivuutta. Monet pitävät sen sijaan itsestään selvänä sähkölaitteiston toimivuutta ja sen turvallisuutta.

Koska viimeksi olet tutustunut vastuualueesi sähköturvallisuuteen? Millainen on tällä hetkellä kiinteistön sähkölaitteistojen tekninen kunto? Oletko tietoinen sähköjärjestelmän riskitekijöistä? Oletko tietoinen kiinteistöä koskevista sähköturvallisuusmääräyksistä?

Monet käyttävät huomattavia summia ATK-järjestelmiensä ylläpitoon ja niiden vaatimiin toimenpiteisiin. Usein yrityksillä on jopa oma ATK-osasto, jonka tehtävänä on ylläpitää tietotekniikan toimintaa, mutta sähkötekniikan ylläpito on ulkoistettu yritykselle, jonka läsnäolo on satunnaista ja kiinteistön tuntemus harvojen käyntien varassa. Kuitenkin esimerkkinä oleva tietotekniikka on täysin sähköisten osien toimivuuden varassa.

Tähän turvallisuuden vaarantavaan epäkohtaan SKY-Sähköpalvelu Oy on erikoistunut. Yrityksellämme on ympäristöministeriön laatima ja Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sertifioima pätevyys tehdä sähkölaitteiston kuntotutkimus.

Tavoitteena on turvallinen sähköinen ympäristö, jonka heikot kohdat kartoitetaan, taloudellinen käyttö päivitetään ja mahdolliset riskitekijät poistetaan hallitusti. Luonnollisesti voimme tehdä vaadittavat korjaukset välittömästi niin halutessanne.