SKY-Sähköpalvelu Oy on yrityksesi tarpeisiin mukautuva sähköhuollon palveluntarjoaja.


Kiinteistöjen sisällä on monenlaisia sähköön tukeutuvia järjestelmiä. Niiden ylläpito ja mahdolliset korjaukset vaativat ammattiosaamista ja luotettavan kumppanin löytyminen on useasti vaikeaa.

SKY-Sähköpalvelu Oy palvelee asiakkaitaan juuri helpottamalla sähköteknisten ongelmien ratkaisemista joko korjaamalla välittömästi itse tai ohjaamalla asiakkaan tehokkaasti ja nopeasti kontaktiin erikoisosaajan kanssa.

Yrityksemme on erikoistunut kiinteistössä tapahtuviin sähköjärjestelmien perushuoltoihin ja paras aloitus yritys/asiakassuhteelle on asiakkaan kiinteistössä suoritettava peruskartoitus, jonka aikana luodaan henkilökontakteja ja arvioidaan sähköjärjestelmän kunto. Kartoituksen pohjalta neuvotellaan sähköturvallisuuden kannalta tärkeät toimenpiteet.

SKY-Sähköpalvelu Oy on myös Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sertifioima sähkölaitteiston kuntotutkija. Koulutus on toteutettu Ympäristöministeriön ja laajapohjaisen asiantuntijaryhmän suunnitelman pohjalta ja pohjautuu Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL), Suomen toimitila ja rakennuttajaliiton (RAKLI) ja muiden keskeisten rakennus- ja sähköteknisten järjestöjen antamiin vaatimuksiin tutkimuksen laadusta. Raportoinnissa käytetään hyväksi ST-kortiston lomakkeita ja S2000-sarjan sähkönimikkeistöä ja voidaan luonnollisesti yhdistää kiinteistön LVI-laitteiston kuntotutkimusraportin yhteyteen LVIS-kuntokartoituskokonaisuudeksi. Kuntokartoitus ja raportointi suoritetaan asiakkaan toiveiden laajuisena peruskartoitukseen liittyvän keskustelun pohjalta.

Kun tarvitset vastuullasi olevan kiinteistön sähköteknisiin ongelmiin ja järjestelmän turvalliseen ylläpitoon apua, voimme etsiä niihin ratkaisut puolestasi.